O NAS

Pragma Faktor Sp. z o.o. finansuje przedsiębiorców z sektora mikro oraz MSP poprzez usługi faktoringowe. PragmaGO SA dawniej Pragma Faktoring SA zarządza portfelem i reprezentuje w kontaktach z klientami Pragma Faktor.

KONTAKT

Pragma Faktor Sp. z o.o. ul. Brynowska 72 | 42-584 Katowice | KRS: 0000316505 | NIP: 645 24 71 505 | REGON: 241027618 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Wysokość kapitału zakładowego: 600.000 zł opłacony w całości tel: +48 32 44 20 200 | fax: +48 32 44 20 240 e-mail: biuro@pragmafaktor.pl
Polityka prywatności
 

Finansowanie Faktur | Faktoring Online | Mikrofaktoring

 

Masz pytania?